Strømfilter - til kabel

Disse strømfilterene er beregnet på tilkopling i apparatenden av strømkabelen, sånn at filteret kommer så nær selve elektronikken som mulig